O nás

Hlavní stránka | O nás

MUDr. Monika Smolková

Vzdělání

 • Lékařská fakulta University J. E. Purkyně v Brně, studium ukončeno promocí v r.1990.

Praxe

 • 1990–1994 praxe v oboru Vnitřní lékařství na interním oddělení v nemocnici Milosrdných bratří, LDN Polní a interní oddělení nemocnice Nový Lískovec v Brně
 • 1994–1995 onkologická ambulance polikliniky Zahradníkova v Brně
 • 1996 doplnění odborné praxe k oboru Všeobecné lékařství a současně interní ambulance nemocnice Nový Lískovec (pohotovostní noční služby)
 • 1997 atestace v oboru Všeobecné lékařství a licence pro obor Všeobecné lékařství
 • 7/1997 – dosud privátní všeobecná praktická lékařka, do r. 2012 jako OSVČ – MUDr. Monika Smolková, od r. 2012 dosud VIA HEALTH s.r.o.

Členství v odborných společnostech

 • Sdružení praktických lékařů ČR
 • Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Česká lékařská komora

Certifikáty, licence a kurzy

 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů vydaný ČLK s platností 10.4.2017 – 9.4.2022
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů vydaný ČLK s platností 10.4.2012 – 9.4.2017
 • Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže – zakončeno komisionální zkouškou.
 • Certifikát o zaškolení – individuálně zhotovené kompresivní výrobky firmy OFA Bamberg GmbH, kruhové/plošné pletení v kompresivní léčbě, složení materiálů výrobků OFA, měření horních či dolních končetin u pacientů s žilními nebo lymfatickými chorobami.
 • Certifikát České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS J.E.Purkyně – sledování antikoagulační léčby kumarinovými deriváty a výcvik na přenosném monitoru CoaguChec pro kvantitativní stanovení hodnot INR z kapilární krve (POCT).
 • Kurz – Diabetologie I – základy.
 • Specializační kurz – Novinky z vnitřního lékařství.
 • Certifikát hodnocení INR v kliniké praxi.
 • Kurz – POCT v první linii se zaměřením na stanovení CRP, GHb a INR.

Gabriela Hodaňová

zdravotní sestra

Vzdělání

 • Střední zdravotnická škola v Brně, Jaselská 7, ukončeno maturitní zkouškou v r. 1993

Praxe

 • 1993 –1995 všeobecná zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici U Svaté Anny v Brně na JIP neurochirurgické kliniky
 • 1996–2002 mateřská dovolená
 • 2003 – dosud v ordinaci MUDr. Smolkové, VIA HEALTH s.r.o.