Čím se zabýváme

Hlavní stránka | Čím se zabýváme

Naše ordinace nabízí špičkovou léčebně-preventivní péči v oboru všeobecné praktické lékařství. V nadstandardním prostředí ordinace poskytujeme našim pacientům lékařskou péči odpovídající moderní medicíně a snažíme se, aby se všichni pacienti u nás cítili skvěle. Ordinace je moderně zařízena a vybavena nejen mnoha diagnostickými přístroji, ale i certifikovaným germicidním zářičem a bezdotykovým dávkovačem dezinfekce jako součást protiepidemických opatření. Pro pacienty se sníženou mobilitou, kteří jsou přivezeni rodinnými příslušníky autem, jsme zakoupili nový invalidní vozík, aby se pohodlně dostali z parkoviště do naší ordinace.

Léčíme chronická a akutní onemocnění, poskytujeme preventivní péči a spolupracujeme se specialisty z různých lékařských oborů.

Poskytujeme infuzní léčbu a přístrojovou lymfodrenáž.

Provádíme vyšetření i pro soukromé účely, posuzujeme zdravotní stav k žádosti o invaliditu, k žádosti o příspěvek na péči apod. Vyšetřujeme osoby k řidičskému oprávnění, k průkazu držení zbraně a další. Poskytujeme také poradenskou činnost v oboru a provádíme pravidelné preventivní prohlídky. Na základě vyhlášky o pracovněprávních službách provádíme prohlídky zaměstnanců – vstupní lékařské prohlídky kategorie I.

Ke své práci používáme moderní přístrojové vybavení. Od firmy BTL je to tlakový Holter, EKG a přístroj k mechanické lymfodrenáži BTL 6000 Lymphastim Topline.

Z dalšího vybavení jsou to přístroj k měření INR (hodnocení tzv. ředění krve při léčbě Warfarinem přímo v ordinaci), přístroj ke zjištění hodnoty CRP , tzv. ukazatele zánětlivé aktivity, přístroj k iFOBT testu (imunochemický test určený k detekci a kvantitativnímu stanovení okultního krvácení ve vzorcích lidské stolice), přístroj cobas h 232 ke zjištění hodnoty tzv. D-dimeru, který slouží k vyloučení suspektní hluboké žilní trombózy, infuzní polohovací lehátko, infuzní křeslo, multifunkční digitální váha s výškoměrem, otoskop, glukometr, tonometry, optotyp, digitální teploměr.

Ve vymezeném čase provádíme odběry krve a biologického materiálu. Provádíme očkování hrazené zdravotními pojišťovnami, ale i nadstandardními vakcínami, které si hradí pacient.

Aplikujeme léčiva v injekční formě nebo v infuzi. Zdravotní dokumentace pacienta je vedena v elektronické i tištěné podobě.

V případě zjištěných potíží, které jsou nad rámec naší ordinace a náležejí spíše do kompetence odborného lékaře, odesíláme na specializované pracoviště.