Preventivní prohlídky

Hlavní stránka | Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky viz www.vzp.cz (platí i pro ostatní pojišťovny)

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si v našem harmonogramu péče, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok.

Zákonnou normou, která tuto oblast zdravotní péče upravuje, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Máte nárok na

  • všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře – 1× za dva roky (děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od 3 let pak rovněž ve 2letých intervalech)
  • gynekologickou preventivní prohlídku – každoročně od 15 let
  • stomatologickou prohlídku – 2× ročně (1 preventivní prohlídka podle vyhlášky + 1 tzv. pravidelná prohlídka)

    Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy, které mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže.

V ČR existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:

  • screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích – od 45 let 1× za dva roky
  • screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let 1× ročně; od 55 let 1× za dva roky tento test nebo screeningová kolonoskopie na akreditovaných pracovištích 1× za 10 let
  • screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla na akreditovaných pracovištích – od 15 let 1× ročně.