Preventivní prohlídky - ženy - 50 a víc

Hlavní stránka | Preventivní prohlídky | Preventivní prohlídky - ženy - 50 a víc

Stále pokračují preventivní prohlídky u praktického lékaře (jednou za dva roky), preventivní prohlídky u stomatologa (dvakrát do roka), gynekologické prohlídky (jednou za rok). Více viz. Ženy 19–35.

Nezapomínejte také na mamografické vyšetření (každé dva roky), orientační chemické vyšetření moče (každé dva roky), kontrolu hladiny cukru v krvi (každé dva roky) a vyšetření EKG (každé čtyři roky)!

Harmonogram péče

od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně stomatologické vyšetření
jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka
každé dva roky mamografické vyšetření
od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici – TOKS
od 55 let jednou za dva roky test okultního krvácení ve stolici – TOKS
od 55 let a dále každých deset let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)
v 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi