Preventivní prohlídky - muži - 50 a víc

Hlavní stránka | Preventivní prohlídky | Preventivní prohlídky - muži - 50 a víc

Stále pokračují preventivní prohlídky u praktického lékaře (jednou za dva roky) a preventivní prohlídky u stomatologa (dvakrát do roka). Více viz. muži 19–35 let.

Nezapomínejte také na orientační vyšetření moče (každé dva roky), kontrolu hladiny cukru v krvi (každé dva roky) a vyšetření EKG (každé čtyři roky)!

Harmonogram péče

od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně stomatologické vyšetření
od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici – TOKS
od 55 let jednou za dva roky test okultního krvácení ve stolici – TOKS
od 55 let a dále každých deset let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)
v 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi