PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU PLATÍ I NEDÁVNO PROPADLÉ OBČANSKÉ I ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY. OMEZTE NÁVŠTĚVY CHAT A CHALUP A NECHOĎTE MEZI MÍSTNÍ OBYVATELE! PLATÍ POVINNOST NOSIT VŠUDE NA VEŘEJNOSTI JAKOUKOLIV OCHRANU OBLIČEJE.