Očkování proti chřipce

Hlavní stránka | Očkování | Očkování proti chřipce

Očkování proti chřipce

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (§ 30 odst. 2 písm. b bod 4), se nepovinné očkování proti chřipce, kde je hrazeno očkování a léčivé přípravky obsahující očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném, týká pojištěnců:

  1. nad 65 let věku,
  2. po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
  3. kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
  4. umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.