Očkování proti pneumokokovým infekcím

Hlavní stránka | Očkování | Očkování proti pneumokokovým infekcím

Pneumokokové infekce jsou jedny z nejčastějších onemocnění v lidské populaci a mají velmi různorodý průběh od lehkých respiračních onemocnění, přes záněty dutin a středouší až po těžké zápaly plic a mozkových plen. Nemoc se šíří vzduchem od infikovaných osob, které nemusí mít žádné projevy onemocnění.

Zdroj nákazy

Infekce se přenáší vzdušnou cestou, nebo vzniká jako vnitřní infekce u bacilonosiče, u kterého umožnil oslabený imunitní systém vytvoření vhodných podmínek pro pomnožení a invazi této bakterie. Původcem pneumokokových onemocnění jsou bakterie Streptococcus pneumoniae, které bezpříznakově žijí v nosohltanu zdravého člověka. Mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit řadu onemocnění.

Příznaky pneumokokové infekce

Pneumokokové infekce mají prudký začátek s vysokou horečkou, dráždivým kašlem, bolestí na hrudníku a dušností. Může vzniknout zánět průdušek, zápal plic, zánět obličejových dutin a středouší, původce může proniknout do krve a způsobit i zánět mozkových blan či sepsi. Léčba probíhá antibiotiky, rezistence vůči nim se však zvyšuje. Nejvíce ohroženy jsou děti do 5 let, chronicky nemocní a starší lidé. Složitost a komplikace pneumokokové infekce spočívá v tom, že ji způsobuje několik odlišných typů pneumokoků (známo cca 90 typů).

Ochrana a prevence

U rizikové skupiny dětí bylo zavedeno pravidelné nepovinné očkování, které výrazně snížilo výskyt invazivních pneumokokových onemocnění v této skupině. Očkování proti pneumokokům je navíc doporučeno osobám s chronickým onemocněním a seniorům. Zápal plic patří k nejčastějším komplikacím základního onemocnění (hypertenze, cukrovka, astma apod.) a příčinám úmrtí nejen seniorské populace. Dospělou populaci je možné očkovat proti invazivním pneumokokovým infekcím bez omezení z hlediska věku.

Zdravotní pojišťovny hradí nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím pro pojištěnce starší 65 let včetně očkovací látky. K dispozici je vakcína Prevenar13.
Pojištěnci, kteří spadají do pravidelného povinného očkování proti pneumokokovým nákazám dle platné Vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, se i nadále na úhradě očkování nepodílí.

Vakcína může být podána současně s vakcínou proti chřipce, pokud se aplikují do různých míst.

Pro nedostatek údajů není z preventivních důvodů doporučováno podávat vakcínu těhotným ženám s výjimkou případů vysokého rizika nákazy. Kojení nevylučuje možnost očkování.

Imunizace: jedna samostatná dávka.
Přeočkování: potřeba revakcinace nebyla stanovena.

Vakcína se aplikuje intramuskulárně (do svalu). Pacientům s poruchami srážlivosti nebo s trombocytopenií se doporučuje aplikovat subkutánně (podkožně).

Pozn.:
Vakcína Prevenar 13– je vhodná k očkování jak predisponované populace v seniorském věku, tak pro jedince od 50ti let v běžné komunitě. Konjugovaná polysacharidová vakcína Prevenar13 je moderní vakcína, která velmi dobře stimuluje imunitní systém k tvorbě protilátek, chrání proti 13 typům pneumokoků.