Očkování proti tetanu

Hlavní stránka | Očkování | Očkování proti tetanu

U lidí starších osmnácti let je jediným povinným a bezplatným očkováním – očkování proti tetanu.
Poslední dávku této vakcíny dostane člověk v rámci dětského očkování ve čtrnácti letech. Poté by se měl nechat přeočkovat po deseti až patnácti letech. Znamená to tedy, že mladý a zdravý člověk, který neměl žádný úraz, se přeočkovává poprvé mezi 24. a 29. rokem života. Jestliže od posledního přeočkování proti tetanu uplynula doba delší než 15 let, je nutné podat tři dávky očkovací látky.

Druhá dávka se podává za 6 týdnů po dávce první a třetí dávka za 6 měsíců od druhé. Pokud člověk překročí 60 let věku, přeočkovává se po deseti letech, protože imunitní odpověď organismu u starších lidí bývá zpravidla menší. Pokud se člověk zraní, je přeočkován proti tetanu jednou dávkou vakcíny, pokud od posledního přeočkování uplynulo pěti- až patnáctileté období. To platí u osob mladších šedesáti let. U osob starších šedesáti let se počítá období pět až deset let. Do pěti let od posledního očkování se nepřeočkovává. Očkování proti tetanu je bezplatné a běžně dostupné v ordinaci.