Informace o C-reaktivním proteinu (CRP)

Hlavní stránka | Užitečné rady a odkazy | Informace o C-reaktivním proteinu (CRP)

C-reaktivní protein (CRP) je protein akutní fáze. Syntetizuje se v játrech. Jeho tvorba se rychle zvyšuje v odpovědi na infekci, zánět a tkáňové poškození. Stanovení CRP může mít v klinické péči o pacienta s příznaky infekce značný význam. Hladina CRP v kontextu klinického stavu pacienta může lékaři napomoci v diferenciální diagnostice mezi bakteriálními a virovými infekcemi a při racionalizaci antibiotické léčby. Sledováním hladiny CRP lze také získat objektivní informace o odpovědi na léčbu (hladiny CRP při účinné léčbě rychle klesají).

Antibiotika a CRP

Antibiotika jsou základním kamenem léčby bakteriálních infekcí. 80 – 90 % antibiotik se předepisuje v primární péči a až 80 % z nich se používá k léčbě akutních infekcí dýchacích cest. Odhaduje se, že přibližně 50 % předepsaných antibiotik není potřebných. I když je většina akutních infekcí dýchacích cest (horních i dolních) způsobena viry a antibiotika v těchto případech nabízí přinejlepším skromné výhody, přesto se často k léčbě těchto stavů používají. Nepotřebné a nevhodné používání antibiotik vede ke vzniku a rozšíření rezistentních bakterií. Rezistence na antibiotika je jedním z hlavních problémů současného zdravotnictví. Jestliže infekční onemocnění nejsou citlivá na běžné přípravky používané k léčbě, mohou rezistentní mikroby ohrozit značné množství pacientů. Z toho důvodu je nutné antibiotika používat opatrně a pouze v případech, kdy je to absolutně nezbytné.

V používání antibiotik v primární péči jsou mezi jednotlivými zeměmi výrazné rozdíly. Není však pravděpodobné, že jsou způsobeny rozdíly ve frekvenci bakteriálních infekcí. Mezi používáním antibiotik a rozvojem rezistence na antibiotika existuje jasná korelace. Omezení nevhodného a nadměrného použití antibiotik může napomoci rozvoj rezistence na antibiotika zpomalit nebo dokonce zvrátit.

Test QuikRead go CRP pomáhá zdravotníkům zjistit, kteří pacienti antibiotickou léčbu potřebují, ale hlavně také to, kteří pacienti ji ve skutečnosti nepotřebují. Informace, jestli budou mít antibiotika vliv na průběh onemocnění, má zásadní charakter. Test QuikRead go CRP je také užitečný při sledování účinků léčby. Lékař bude moci díky přesným informacím pacienty snadněji ujistit, že symptomatická léčba je v jejich případě dostatečná. Na druhou stranu vysoká hladina CRP, naměřená pomocí přístroje QuikRead go, poukáže na bakteriální infekci vyžadující antibiotickou­ léčbu.