Onkologická onemocnění

Hlavní stránka | Užitečné rady a odkazy | Onkologická onemocnění

V České republice žije přibližně 450 000 pacientů, kteří mají nebo v minulosti měli onkologické onemocnění. Každoročně je diagnostikováno kolem 76 000 onkolo­gických onemocnění a přibližně 27 000 pacientů v naší zemi na zhoubný nádor zemře.
V boji s rakovinou je nejdůležitější prevence a včasný záchyt onemocnění.

Jak postupovat v případě potíží? V první fázi je potřeba popsat své problémy praktickému lékaři, který pacienta vyšetří a pošle ke specialistovi. Podle typu potíží to může být například chirurg, internista, gastroenterolog, gynekolog, urolog apod. Odborná vyšetření mohou odhalit zhoubný nádor.

Úspěšná léčba vyžaduje spolupráci zkušených patologů, chirurgů, radioterapeutů, onkologů a dalších specialistů, ale i samotného pacienta a jeho rodiny. Důležité je, aby pacient nebo jeho blízcí komunikovali s ošetřujícím lékařem, vyhledali si základní informace o daném onemocnění a domluvili se s nejblíže dostupným onkologem, zda onemocnění bude léčit sám nebo zda chce pacienta odeslat do Komplexního onkologického centra (KOC). Pokud je pacientovo onemocnění vhodné pro nasazení biologické léčby, měl by být do KOC odeslán vždy. Po konzultaci v KOC se pacient vrací zpět do péče okresního onkologa a centrum pouze kontroluje průběh biologické léčby, nebo KOC nemocného převezme do své péče.

Důležité je, aby se každý člověk sám aktivně staral o své zdraví, vyhledával si správné informace, radil se s ošetřujícím lékařem a ověřoval si informace z více zdrojů. Pouze dobře informovaný pacient se může lékaře správně ptát a aktivně se podílet na rozhodování o své vlastní léčbě.

Další informace naleznete na http://www.linkos.cz/…ti/index.php