Víte co je metabolický syndrom?

Hlavní stránka | Užitečné rady a odkazy | Víte co je metabolický syndrom?

Metabolický syndrom je kombinace více rizikových faktorů, které představují pro organismus vysoké zdravotní nebezpečí.

Metabolický syndrom (neboli Syndrom X, nebo Reavenův syndrom) je soubor poruch a onemocnění s velmi častým výskytem. Metabolický syndrom tedy zahrnuje zejména tyto poruchy: Inzulinová rezistence (nedostatečná citlivost buněk na inzulín, kterého je dostatečné množství, ale buňky na něj nereagují, takže nemůžou využít krevní cukr k tvorbě energie; většinou předstupeň vzniku cukrovky), Hypertenze (vysoký krevní tlak), Hypertriglyce­ridémie (zvýšená hladina triglyceridů), Porucha glukózové tolerance či diabetes , Obezita typu jablko (mužský typ obezity). Léčba je komplexní. Patří k ní dieta, fyzická zátěž, zákaz kouření a většinou alespoň krátkodobě farmakoterapie (léky).

Hlavním rizikovým faktorem je zvýšený obvod pasu:

 • u žen více jako 88 cm
 • u mužů více jako 102 cm

Dále se musí vyskytovat 2 a více z následujících rizikových faktorů:

 • zvýšené krevní triglyceridy ( tukové částice) TG více jako 1,7 mmol/l
 • snížený HDL cholelsterol(„dobrý cholelsterol“) u mužů méně než 1,00 mmol/l , u žen méně než 1,3 mmol/l
 • zvýšený krevní tlak TK více než 130/85 mm/Hg
 • zvýšená glykémie na lačno více jako 5,6 mmol/l

Důležitým ukazatelem je hodnota viscerálního(ú­trobního)tuku. Tento tuk se nachází kolem vnitřních orgánů a je zodpovědný za mnohé z výše uvedených rizikových faktorů. Mnoho kardiovaskulár­ních(srdečních) chorob a diabets (cukrovka) se vyskytují v přímé souvislosti s metabolickým syndromem.

Mezinárodní Diabetická Federace doporučuje následující postup:

 • pokud je metabolický syndrom diagnostikován, mělo by se přistoupit ihned k nekompromisním opatřením, která povedou ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob a diabetu II. typu.
 • pacient by měl projít celkovým vyšetřením

První krok:

 • upřednostnění zdravého životního stylu
 • přiměřené omezení kalorií
 • přiměřené zvýšení tělesné aktivity
 • změna skladby stravy
 • zákaz kouření

Druhý krok:

 • medikamentózní léčba